Miele Homestory (c) Eva-Maria Mrazek

Miele Homestory (c) Eva-Maria Mrazek

Auch Katze Sophie bekommt eine Kostprobe.

Bilddetails

Name des Fotografen: Eva-Maria Mrazek